Privacyverklaring website

Hollister Incorporated en al zijn dochterondernemingen wereldwijd, inclusief de entiteit die handelt als verantwoordelijke als hieronder omschreven bij het punt Verantwoordelijke en Contactinformatie (welke entiteit hierna genoemd wordt “Hollister”, "wij, "onze" en "ons") zetten zich in voor de bescherming en vrijwaring van zowel privacy van onze medewerkers, consumenten, klanten als andere zakelijke partners. Wij voldoen aan de Europese Algemene wetgeving inzake gegevensbescherming en nationaal toepasselijk recht in de landen waarin wij zijn gevestigd. Als zodanig verzamelen wij uitsluitend persoonlijke gegevens indien vereist voor het door u gewenste doel, wij hiertoe verplicht zijn in geval van wettelijke bepalingen of contracten, hebben wij hierbij een legitiem zakelijk belang, of hebt u vrijwillig uw toestemming daartoe verleend. Deze verklaring geeft informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt, verwerken, in het bijzonder in verband met het gebruik op deze website (en alle daaraan gekoppelde onderliggende sites (“Website”) of als u rechtstreeks contact met ons hebt bijvoorbeeld door ons te bellen of te mailen.

Deze privacyverklaring beschrijft:

 

 

AVG

Op 25 mei 2018 is binnen de Europese Unie (EU) een nieuwe privacywet met de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG verleent individuen binnen de EU meer rechten op het gebied van privacy. Hollister heeft diverse stappen gezet om de AVG na te leven. We hebben veel van ons beleid, onze procedures en werkzaamheden geactualiseerd en zullen onze partners en klanten blijven beoordelen bij onze pogingen te garanderen dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen zoals vereist en verwacht mag worden onder de AVG en door onze klanten en zakenpartners. Wij streven naar transparantie en waarborging dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en voor welk doeleinde, alsook wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Binnen de AVG wordt onder persoonlijke gegevens verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, adresgegevens, een online-identificator of naar één of meerdere factoren die specifiek zijn voor de fysieke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de betreffende natuurlijke persoon.

 

Verantwoordelijke en Contactinformatie

De verantwoordelijke (d.w.z. de persoon die het doel waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, bepaalt) voor alle verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens in relatie tot het gebruik van deze website is Hollister France Inc. (Belgian Branch).

Mocht u vragen, opmerkingen of zorgen hebben over of met betrekking tot deze privacyverklaring, of wilt u een klacht indienen over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan of u beroepen op uw rechten betreffende uw persoonlijke gegevens (zie onder “Uw rechten” hieronder), neem dan op één van de volgende manieren contact met ons op:

Rechtstreeks contact opnemen met Hollister France Inc. (Belgian Branch):
Avenue Einstein 8
1300 Wavre
Belgium
Compliance.Belgium@Hollister.com

Als u contact wilt opnemen met onze Chief Data Protection Counsel:
2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois, VS, 60048
1-847-680-2800
privacy@hollister.com

 

Uw persoonlijke gegevens verwerken

Hollister verzamelt persoonlijke gegevens direct van u als u deze informatie vrijwillig verstrekt voor een bepaald doel, bijvoorbeeld wanneer u product stalen bestelt, een vraag stelt of een verzoek indient over het gebruik of de keuze van een product of dienst. Wij verzamelen ook persoonlijke gegevens over u van derden zoals professionele zorgverleners zodat we u diensten kunnen verlenen, van advies kunnen dienen of productondersteuning aan kunnen bieden.

Hollister verzamelt geen persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, of verzoekt hen deze gegevens te verstrekken. Toestemming voor het verstrekken van persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 16 jaar moet aan ons worden gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van het betreffende kind.

Tenzij anders aangegeven in deze verklaring, zal Hollister uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen of uitlenen aan derden. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden als bepaald in deze privacyverklaring uitsluitend als wij daartoe verplicht zijn op basis van wettelijke vereisten (d.w.z. doorgeven aan rechtbanken of instanties voor strafrechtelijke vervolging), als u toestemming hebt gegeven voor de betreffende verwerking of als de verwerking anderszins wettig is onder het toepasselijk recht. Als de verwerking plaatsvindt voor een ander doel, zullen wij u aanvullende informatie geven in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijk recht.

U kunt er voor kiezen bepaalde persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken, tenzij het verstrekken van deze persoonlijke gegevens vereist is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (bijvoorbeeld de tenuitvoerlegging van een contract dat u met ons afsluit of indien noodzakelijk om te kunnen reageren op een verzoek dat wij van u hebben ontvangen). Echter, als u er voor kiest bepaalde persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken, kan dat van invloed zijn op ons vermogen u de aangevraagde producten of diensten te leveren en uw mogelijkheid gebruik te maken van de website of de functies en diensten daarvan.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken in de volgende situaties:

 1. U toestaan onze website te gebruiken. Doel van de verwerking: Als u de website bezoekt, verzamelt Hollister onderstaande persoonlijke gegevens voor administratie, exploitatie, onderhoud (inclusief beveiligingsonderhoud) en verbetering van de website. Deze gegevens worden opgeslagen ten behoeve van het verzamelen van statistische informatie (zoals bezoekersaantallen, aantal paginaclicks, aantal downloads, aantal keren dat een video is bekeken) over het gebruik van deze website. Zie ook “Informatie over cookies en andere technologie” hieronder voor meer informatie over de door Hollister gebruikte technologie.

  Categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt:
  • IP (Internet Protocol)-adres, besturingssysteem, type browser, browserversie, browserinstellingen, naam van de internetprovider en andere computer- en verbindingsgerelateerde informatie relevant voor het identificeren van het type apparaat waarmee u verbinding maakt met de website, waardoor gegevensuitwisseling tussen u en uw apparaat mogelijk wordt en waardoor een comfortabel gebruik van de website is gegarandeerd;
  • URL(Uniform Resource Locator)- en IP-adres van de website van waaraf u zich hebt aangemeld of waar u naartoe bent geleid, onze website, inclusief datum en tijd;
  • Onderliggende Pagina's die u vanaf onze website hebt bezocht, koppelingen die u hebt aangeklikt op de website, inclusief datum, tijd en duur;
  • De volledige URL waarop is geklikt om te surfen naar, over en vanaf de website, inclusief datum en tijd.

  Rechtsgrondslag voor de verwerking: onze legitieme belangen ((art. 6 (1) (f) AVG)) bij het aanbieden van de website en de websitediensten die u hebt aangevraagd, die een correcte werking van de website waarborgen en de content van de website en de gebruikerservaring verbeteren.

 2. Analyse en klantonderzoek. Doel van de verwerking: Als u de website bezoekt, verzamelt Hollister de hieronder aangegeven persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van analysen en klantonderzoek gerelateerd aan het gebruik van de website, inclusief algemeen marktonderzoek of enquêtes onder klanten houden om de behoeften en meningen over specifieke onderwerpen van de klant te weten te komen, internetverkeerspatronen genereren en het effect van advertenties analyseren, zowel op een anonieme basis (d.w.z. door gegevens te verzamelen) of op een individuele basis om onze website, diensten en producten aan te passen aan de wensen en behoeften van onze klanten.

  Categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt (inclusief door het gebruik van cookies):
  • IP-adres, besturingssysteem, type browser, browserversie, browserinstellingen, naam van de internetprovider en andere computer- en verbindingsgerelateerde informatie relevant voor het identificeren van het type apparaat waarmee u verbinding maakt met de website, waardoor gegevensuitwisseling tussen u en uw apparaat mogelijk wordt en waardoor een comfortabel gebruik van de website wordt gegarandeerd;
  • URL- en IP-adres van de website van waaraf u zich hebt aangemeld of waar u naartoe bent geleid, onze website, inclusief datum en tijd;
  • Onderliggende pagina's die u vanaf onze website hebt bezocht, koppelingen op de website die u hebt gevolgd, inclusief datum, tijd en duur;
  • Ingevoerde zoektermen;
  • Bekeken of gezochte diensten/producten op de website;
  • Verleende toestemmingen, autorisaties enz.;
  • Gebruikersprofielinformatie (voor geregistreerde gebruikers);
  • Antwoorden enquêtes, reviews, beoordelingen en andere soorten van geleverde feedback.

  Rechtsgrondslag voor de verwerking: onze legitieme belangen ((art. 6 (1) (f) AVG)) van het gebruiken van internetanalyses om het effect van onze reclame te bepalen en verbeteren en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren en uw toestemming waarom is verzocht in bepaalde omstandigheden.

 3. U stalen aanbieden. Doel van de verwerking: U stalen van onze producten ter beschikking stellen als u daarom hebt gevraagd via een formulier dat u vindt op deze website en/of in een andere context bijvoorbeeld als u onze klantenservice belt of een evenement bijwoont. Deze dienst kan ook advies en/of aanbevelingen inhouden met betrekking tot onze producten en diensten, inclusief follow-uptelefoontjes om te kijken of de stalen naar wens waren. Wij gebruiken persoonlijke gegevens in deze context ook voor marktanalysedoeleinden.

  Categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt: naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer en of u een consument bent, informatie over uw gezondheid inclusief uw medische conditie die resulteert in het gebruik van een product van Hollister door u.

  Rechtsgrondslag voor de verwerking: Als u een consument bent, gebruiken wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in deze context op basis van uw toestemming en in verband met onze tenuitvoerlegging van een contract (art. 6 (1) (b) AVG). Als u geen consument bent, gebruiken wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in deze context op basis van uw toestemming of in verband met onze tenuitvoerlegging van een contract (art. 6 (1) (b) AVG) en/of ons legitieme zakelijke belang ((art. 6 (1) (f) AVG)) over de marketing en verkoop van onze producten en diensten.

 4. Antwoorden op uw verzoeken betreffende onze producten en diensten. Doel van de verwerking: Reageren op uw vragen, verzoeken en informatieaanvragen betreffende onze producten en/of diensten via de formulieren op onze website en/of in “een” andere context zoals wanneer u onze klantenservice belt of een evenement bijwoont.

  Categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt: Naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer, content of elke vorm van communicatie verzonden via de website (d.w.z. door het sturen van vragen, verzoeken en informatieaanvragen via het contactformulier op de website) en of u een consument bent, informatie over uw gezondheid inclusief uw medische conditie op grond waarvan u geïnteresseerd bent in een product van Hollister.

  Rechtsgrondslag voor de verwerking: Als u ons gezondheidsgerelateerde persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in deze context op basis van uw toestemming. Als u ons geen gezondheidsgerelateerde persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in deze context met betrekking tot uw toestemming of ons legitieme zakelijke belang ((art. 6 (1) (f) AVG)) om te reageren op uw vragen, verzoeken en informatieaanvragen.
 5. U informatie verstrekken over onze producten en diensten (direct marketing). Doel van de verwerking: Communiceren met u over producten en diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn via de reguliere post, e-mail en nieuwsbrieven, inclusief het periodiek zenden van promotiemateriaal over producten, diensten en het reclamemateriaal van producten van Hollister (direct marketing) dat u hebt aangevraagd via een van de formulieren op deze website en/of in een andere context, bijvoorbeeld wanneer u de klantenservice belt of een evenement bijwoont.

  U kunt op elk moment beslissen dat u dit soort informatie niet meer wenst te ontvangen door op één van bovenstaande wijzen contact met ons op te nemen.

  Categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt: naam, adres, e-mailadres, en telefoonnummer en mobiel nummer. Als u een consument van onze producten bent, zullen wij ook informatie verzamelen en verwerken over uw gezondheid inclusief uw medische conditie die resulteert in het gebruik van een product van Hollister door u.

  Rechtsgrondslag voor de verwerking: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in deze context overeenkomstig uw toestemming.

 6. Uw toegang tot geregistreerde terreinen. Doel van de verwerking: Om u exclusieve content uitsluitend voor leden te kunnen bieden alsook diensten en mogelijkheden voor een interactieve communicatie, zoals verder is uitgewerkt in de privacyverklaringen voor de relevante geregistreerde gebiedswebsite (s), die wel of niet gekoppeld is/zijn aan deze website.

  Categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt: Naam; privé- en/of zakelijke adres, e-mailadres, en telefoonnummers en mobiele nummers; als u een professionele zorgverlener bent andere beroeps-gerelateerde informatie zoals titel, professioneel licentiehouder en opleidings- en werkervaring/achtergrond; als u een consument van onze producten bent, informatie over uw gezondheid, inclusief uw medische conditie op basis waarvan u een product van Hollister gebruikt; en andere informatie die u vrijwillig verstrekt in de context van uw vrijwillige communicatie met ons en/of andere gebruikers van het/ de geregistreerde gebied(en).

  Rechtsgrondslag voor de verwerking: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in deze context overeenkomstig uw toestemming.

 7. U verzoeken ons informatie over uzelf of over onze producten en diensten te verstrekken. Doel van de verwerking: Contact met u opnemen om te informeren naar onze producten en/of diensten, inclusief verzoeken tot deelname aan enquêtes, evaluaties van producten of diensten en/of klinische studies als toegestaan door u via formulieren op deze website en/of in een andere context zoals wanneer u onze klantenservices belt of een evenement bijwoont. Afhankelijk van het individuele geval kunnen we u ook vragen uw ervaringen te delen, inclusief persoonlijke verhalen en casestudies. De informatie die u met ons deelt, zal worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Productontwerp- en ontwikkeling, interne en externe marketing en training/opleiding.

  Categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en mobiel nummer, informatie die u invult of uploadt op de website (d.w.z. content die u invult op een onlineformulier, een foto die u uploadt) en toestemmingsverklaringen, autorisaties enz. die worden verleend. Persoonlijke gegevens kunnen ook informatie bevatten over uw achtergrond, gezondheid en medische geschiedenis alsook ervaring met onze en andere medische producten.

  Rechtsgrondslag voor de verwerking: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in deze context conform uw nadrukkelijke toestemming als u ons gezondheids- of medische informatie verstrekt of in de context van de tenuitvoerlegging van een contract (bestaand of in behandeling) en/of ons legitiem belang ((art. 6 (1) (f) AVG)) over het beoordelen en verbeteren van onze producten en diensten als u ons niet voorziet van gezondheids- of medische informatie.

 8. Potentiële zakelijke mogelijkheden identificeren. Doel van de verwerking: Om bepaalde zakelijke mogelijkheden te beoordelen en uit te voeren, inclusief nieuwe productontwikkelingsideeën en mogelijke zakelijke, product- of dienstenacquisitie zoals geïdentificeerd door u via formulieren op deze website en/of in een andere context zoals door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

  Categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en mobiel nummer, content van elke vorm van communicatie verzonden via de website(d.w.z. door het invullen van een contact- of ideeënformulier).

  Rechtsgrondslag voor de verwerking: Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u verstrekt in deze context in relatie tot de tenuitvoerlegging van een contract en of legitiem zakelijk belang ((art. 6 (1) (f) AVG)) van productresearch- en ontwikkeling.

 9. Als u reageert op een vacature binnen Hollister. Doel van de verwerking: Om uw geschiktheid te bepalen voor de functie waarnaar u solliciteert als onderdeel van het sollicitatieproces op basis van de sollicitatie door u verzonden via formulieren op deze website en/of in een andere context zoals door het bezoeken van een banenmarkt of te reageren op een vacature in de krant. Voor dit doel verzamelen wij ook uw persoonlijke gegevens van onze diverse werving- en selectiebureaus waar we mee samenwerken om vacatures te vervullen. Uw beslissing ons persoonlijke informatie van welke aard dan ook in deze context te verstrekken is vrijwillig, maar als u bepaalde informatie niet verstrekt, kunnen wij uw sollicitatie of andere verzoeken die u hebt met betrekking tot uw mogelijke aanstelling bij Hollister wellicht niet verwerken. De informatie die u aan ons verstrekt, zal worden gebruikt om u van informatie te voorzien over functies en zakelijk nieuws over Hollister en in het geval dat u solliciteert naar een functie om uw sollicitatie in behandeling te nemen. Als u solliciteert naar een functie hebt u de mogelijkheid om aan te geven of u de verstrekte informatie wilt laten delen met recruiters van Hollister wereldwijd, alleen recruiters in uw land of alleen recruiters die verantwoordelijk zijn voor de specifieke functies waar u op solliciteert.

  Categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt: e-mail, wachtwoord, telefoonnummer, adres, informatie over huidige baan, professionele diploma's, werkervaring, taalbeheersing, mobiliteit, referenties, eerdere sollicitaties bij Hollister, wettelijke beperkingen voor een mogelijke aanstelling bij Hollister, geslacht, ras en etniciteit.

  Rechtsgrondslag voor de verwerking: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in deze context zoals vereist om te bepalen of er een contract afgesloten kan worden (art. 6 (1) (b) AVG en de bijbehorende beloningen in lokale gegevensbeschermingswetten gerelateerd aan de (pre-)werknemersrelatie) en om de legitieme belangen na te streven (conform art. 6 (1) (f) AVG) betreffende bescherming van de legitieme belangen van Hollister (d.w.z. als vereist voor verweer tegen juridische claims of om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid).

 10. Naleven toepasselijke wetten en aanspraak maken op juridische claims, deze indienen en/of zich hiertegen verweren. Doel an de verwerking: in een aantal gevallen wordt ons verzocht uw persoonlijke gegevens te verwerken in het kader voor wettelijke verplichtingen, ter bescherming tegen oneigenlijk gebruik van de website, voor het oplossingen van discussies, ter bescherming van onze eigendomsrechten, tenuitvoerlegging van onze overeenkomsten en om aanspraak te maken op wettelijke claims, deze in te dienen of om ons hiertegen te verweren. Als u bijvoorbeeld een professioneel zorgverlener bent die een vergoeding van ons hebt ontvangen voor uw diensten, kan het zijn dat wij uw persoonlijke gegevens moeten verwerken in verband met diverse openbaarmakingsvereisten van de Sunshine Act. Als u een klacht hebt ingediend over één van onze producten, verwerken wij uw persoonlijke gegevens indien en voor zover vereist in relatie tot de toepasselijke rapportagevereisten.

  Categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt:
  • IP-adres, besturingssysteem, type browser, browserversie, browserinstellingen, naam van de internetprovider en andere computer- en verbindingsgerelateerde informatie relevant voor het identificeren van het type apparaat waarmee u verbinding maakt met de website, waardoor gegevensuitwisseling tussen u en uw apparaat mogelijk wordt en waardoor een comfortabel gebruik van de website wordt gegarandeerd;
  • Onderliggende pagina's die u vanaf onze website hebt bezocht, koppelingen op de website die u hebt gevolgd, inclusief datum, tijd en duur;
  • De volledige URL waarop is geklikt om te surfen naar, over en vanaf de website, inclusief datum en tijd.
  • Naam functie en adres;
  • Ziekenhuiscontract en bedragen door ons aan u betaald;
  • Persoonlijke contactinformatie (telefoon, e-mail, fax enz.);
  • Gezondheidsinformatie en ervaring met ons/onze product(en);
  • Ingediende verzoeken om informatie en stalen.

  Rechtsgrondslag voor de verwerking: wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u verstrekt in deze context in verband met ons legitiem belang (art. 6 (1) (f) AVG) voor het beschermen van ons bedrijf en eigendom (inclusief het aanspraak maken op, indienen van of verweer tegen juridische claims) en om de wettelijke verplichting na te leven (art. 6 (1) (c) AVG). Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in deze context ook overeenkomstig uw toestemming.
 11.  

  Overdracht van uw persoonlijke gegevens

  Elke vorm van toegang tot uw persoonlijke gegevens bij Hollister is beperkt tot individuen die hiervan op de hoogte moeten zijn om aan hun verantwoordelijkheden te kunnen voldoen.

  Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers voor de respectievelijke doeleinden als hieronder aangegeven:

  1. Aan andere bedrijven binnen de Hollister-bedrijvengroep, waaronder in het bijzonder aan Hollister Incorporated (2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048). Dergelijke bedrijven kunnen zijn gevestigd in een ander land waarvoor de Europese Commissie geen besluit heeft uitgevaardigd dat het desbetreffende land een adequaat niveau van gegevensbescherming verzekert, namelijk: de Verenigde Staten of de locaties van bedrijven in de Hollister-bedrijfsgroep die buiten de EER zijn gevestigd. Wij geven uw persoonsgegevens door aan deze ontvangers voor de legitieme belangen van Hollister (overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVG) om wereldwijde operationele activiteiten mogelijk te maken in verband met de systemen en diensten die worden gedeeld door de Hollister-bedrijfsgroep, zoals toegang tot netwerkservers, IT-systemen en interdepartementaal personeel. Hier vindt u een lijst met dergelijke bedrijven.
  2. Externe serviceproviders die namens ons gegevens verwerken, zoals vereist voor het leveren van producten en diensten, inclusief onze IT-serviceproviders, zoals salesforce.com en SAP, voor het beheer van de software die wordt uitgevoerd op onze systemen en het netwerk van Hollister; [verzend-, pakketbezorgingsdiensten of vrachtvervoerders voor de levering van producten en ander materiaal dat u hebt besteld; specialisten die evaluaties van producten en/of klinische onderzoeken namens ons kunnen uitvoeren; en financiële instellingen. Onze externe serviceproviders en partners zijn contractueel verplicht dergelijke gegevens te verwerken namens Hollister onder toepasselijke instructies zoals vereist voor de desbetreffende verwerkingsdoeleinden en passende bescherming te bieden voor uw persoonsgegevens. Ze mogen uw persoonsgegevens op geen enkele andere wijze verwerken of delen, tenzij dit wettelijk is toegestaan.
  3. Overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derde partijen, zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving als we reden hebben om aan te nemen dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de identificatie van, het opnemen van contact met of het aanspannen van een juridische procedure tegen iemand die fraude of letsel kan veroorzaken of anderszins een verstorende invloed kan hebben op (al dan niet opzettelijk) onze rechten of eigendommen, andere websitegebruikers of enige andere persoon die kan worden geschaad door dergelijke activiteiten. We maken tevens persoonlijke informatie openbaar als reactie op een dagvaarding, bevelschrift of andere rechterlijke of administratieve beschikking, of wanneer we in goed vertrouwen denken dat een wet, verordening, dagvaarding, bevelschrift of andere rechterlijke of administratieve beschikking vereist dat we persoonlijke informatie bekendmaken of ons hiertoe autoriseert, of als reactie op een noodsituatie. De rechtsgrondslag voor dergelijke gegevensoverdrachten zijn onze legitieme belangen die hiervoor zijn aangeduid (overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVG) en het voldoen aan wettelijke verplichtingen (overeenkomstig Art. 6 (1) (c) AVG).
  4. Onze professionele adviseurs, waaronder onze auditors, accountants en juristen, als en voor zover noodzakelijk, voor de doeleinden van het voltooien of controleren van onze financiële en rapportageverplichtingen of voor het aanspraak maken op, indienen van en /of verweer tegen wettelijke claims.


  5. In alle gevallen beperken we de persoonsgegevens die we verstrekken aan deze derde partijen tot alleen de noodzakelijke persoonsgegevens en overeenkomstig de overige beperkingen door de toepassing van de AVG en andere relevante plaatselijke wetgeving.

   Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens zullen buiten uw land en de EER gevestigd zijn of daar relevante bedrijfsactiviteiten ontplooien, in locaties waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk een ander beschermingsniveau biedt dan de wetgeving in uw jurisdictie en waarvoor geen adequaatheidsbesluit door de Europese Commissie bestaat. Door passende overeenkomsten voor gegevensoverdracht af te sluiten op basis van Standaardcontractbepalingen (2010/87/EU en/of 2004/915/EC) zoals bedoeld in Art. 46 (5) AVG of met gebruikmaking van andere afdoende middelen, die kunnen worden aangevraagd via de onderstaande contactgegevens, implementeren we passende maatregelen om te verzekeren dat alle andere ontvangers die buiten de EER zijn gevestigd, een adequaat niveau van gegevensbescherming zullen bieden en dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onopzettelijk(e) verlies of wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.

    

   Gegevensbewaring

   Uw persoonsgegevens worden overeenkomstig toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en onze robuuste interne schema's voor gegevensbewaring opgeslagen door Hollister en/of onze serviceproviders voor zover dit nodig is om onze verplichtingen uit te voeren en voor zolang dit nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Wanneer Hollister uw persoonsgegevens niet meer hoeft te verwerken, verwijderen we deze van onze systemen en/of dossiers en/of ondernemen we stappen om deze gepast te anonimiseren, zodat u niet meer kunt worden geïdentificeerd op basis van deze persoonsgegevens, tenzij we uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan juridische of regelgevingsverplichtingen waaraan Hollister onderworpen is.

   Persoonlijke gegevens worden in beginsel bewaard zolang u informatie van ons wenst te ontvangen. Maar wij zullen uw relevante persoonlijke gegevens voor een langere periode bewaren als Hollister toestemming heeft om u reclamemateriaal toe te sturen. Wij stellen in het bijzonder contracten, berichten en zakelijke brieven op die persoonlijke gegevens bevatten, of wij redigeren persoonlijke gegevens van dergelijke documenten, 10 jaar na afloop van hun aanmaak, als voor dergelijke gegevens al dan niet wettelijke eisen bestaan, die vaak een bewaartermijn van max. 10 jaar hebben. Daarbij, als er een juridische of disciplinaire maatregel is gestart, worden persoonlijke gegevens opgeslagen tot het einde van een dergelijke maatregel, inclusief alle mogelijke perioden voor beroep en zullen worden verwijderd of opgeslagen op het moment dat dit is toegestaan door het toepasselijk recht.

   Meer specifieke informatie over bewaringstermijnen vindt u hierboven in de paragrafen van het artikel "Verwerking van uw persoonlijke gegevens".

    

   Uw rechten

   Als u uw toestemming hebt gegeven voor elke vorm van verwerking van persoonlijke gegevens, kunt u deze toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voordat de intrekking werd verricht.

   Conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u mogelijk ook de volgende wettelijke rechten, waar u aanspraak op kunt maken door via één van bovenstaande kanalen contact met ons op te nemen, onder de voorwaarden die in het toepasselijke recht zijn bepaald.

   1. Recht op toegang: U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt of niet, en, indien dit het geval is, toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens. Dit recht op toegang omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de betroffen persoonlijke gegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers waaraan de persoonlijke gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt. U hebt tevens het recht om een kopie te ontvangen van uw persoonlijke gegevens die wij verwerken. Voor extra door u aangevraagde kopieën kunnen we redelijke kosten in rekening brengen die zijn gebaseerd op de administratiekosten.
   2. Recht op rectificatie: U hebt het recht om onvolledige of onjuiste persoonlijke gegevens over uzelf te laten corrigeren. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te laten vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
   3. Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten): U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen, onder andere (i) als uw persoonlijke gegevens niet meer nodig zijn voor het/de doeleinde(n) waarvoor ze zijn verwerkt; (ii) als u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is waarop we vertrouwen voor het voortgezette gebruik van uw persoonlijke gegevens; (iii) als u bezwaar aantekent tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens (zoals hieronder uiteengezet); (iv) als we uw persoonlijke gegevens onwettig hebben gebruikt; of (v) als uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
   4. Recht op beperking van verwerking: U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden onze verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, bijvoorbeeld (i) wanneer u denkt dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn en alleen voor zolang dat nodig is om ons de juistheid van uw persoonlijke gegevens te laten verifiëren; (ii) wanneer het gebruik van uw persoonlijke gegevens onwettig is en u bezwaar maakt tegen het verwijderen van uw persoonlijke gegevens en verzoekt deze in plaats hiervan op te schorten; (iii) wanneer we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben maar u uw persoonlijke gegevens nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen; of (iv) wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens en voor zolang dat nodig is om ons te laten verifiëren of onze gronden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens zwaarder wegen dan uw bezwaar.
   5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare indeling, en deze over te laten brengen naar een andere organisatie wanneer dit technisch gezien mogelijk is. Het recht is alleen van toepassing wanneer het gebruik van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd is op uw toestemming of dient voor de tenuitvoerlegging van een contract, en wanneer het gebruik van uw persoonlijke gegevens op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.
   6. Recht op bezwaar aantekenen: U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen, om redenen die te maken hebben met uw specifieke situatie, of op elk gewenst moment wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en van ons te verlangen dat wij uw persoonlijke gegevens niet meer verwerken. Mogelijk hebt u dit recht om bezwaar aan te tekenen niet, in het bijzonder wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens nodig is om stappen te ondernemen voorafgaand aan het afsluiten van een contract of voor het uitvoeren van een reeds afgesloten contract.

   Neem op één van bovenstaande wijzen contact op met Hollister om aanspraak te maken op deze rechten. Houd er rekening mee dat Hollister uw verzoek niet kan inwilligen als toepasselijke wetgeving dit belet.

   U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewoonlijke verblijfplaats.

    

   Informatie over cookies en andere technologie

   Als u de website gebruikt, sturen wij één of meerdere cookies – kleine tekstbestanden die een serie alfanumerieke tekens bevatten – naar uw apparaat. Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies. Een sessiecookie verdwijnt nadat u uw browser hebt gesloten. Een permanente cookie blijft nadat u uw browser sluit en kan worden gebruikt door uw browser voor volgende bezoeken aan onze website. Uw webbrowser kan u verschillende opties geven met betrekking tot cookies. Let op: als u cookies verwijdert of besluit deze niet te accepteren, kan het zijn dat u niet alle functies van via het internet aangeboden diensten ten volle kunt benutten. Wij gebruiken tevens cookies van derden met betrekking tot de via de website geleverde diensten. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld Google Analytics om bepaalde analysegegevens te verzamelen en te verwerken. Wij verwerken geen of reageren niet op “niet volgen”-signalen van webbrowsers of andere vergelijkbare transmissies die duiden op een verzoek om online volgen uit te schakelen van gebruikers die onze website bezoeken of gebruikmaken van de diensten die via onze website worden aangeboden.

   Wij gebruiken cookies en automatisch verzamelde informatie om: (i) onze website te personaliseren en de diensten die via onze website worden geleverd, zoals het onthouden van uw informatie zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw gebruik of de volgende keer dat u gebruikmaakt van onze website plus de diensten die daarop worden aangeboden; (ii) gepersonaliseerde reclame, content en informatie aan te bieden op basis van profielen; (iii) de effectiviteit van onze website en de diensten geleverd via onze website alsook reclameactiviteiten van derden te monitoren en analyseren op basis van profielen; (iv)verzamelde gebruiksgegevens van de site te monitoren, bijvoorbeeld het totaalaantal bezoekers en bekeken pagina's; en (v) uw invoer, aanmeldingen en status bij promoties of andere activiteiten aangeboden via onze website te monitoren alsook de diensten aangeboden via onze website (profilering). Trackingtechnologie (profilering) helpt ons ook om de bruikbaarheid van de website te beheren en te verbeteren, (i) te detecteren of er enige vorm van contact is geweest tussen uw computer en ons in het verleden en (ii) om de meest populaire gedeelten van de website te bepalen.

   Socialemedianetwerken. Derden, waaronder Facebook, kunnen cookies, webbeacons en andere opslag-technologieën gebruiken om informatie te verzamelen of ontvangen van de website en elders op het internet en die informatie te gebruiken om metingen en doelgerichte reclame aan te bieden. Uw interacties met deze functies worden geregeld door het privacybeleid van de organisatie waardoor ze worden geleverd. Als u bijvoorbeeld een account aanmaakt of inlogt op een account via een socialenetwerksite van derden, hebben wij mogelijk toegang tot bepaalde informatie op die site zoals uw naam, accountinformatie en vrienden, conform de autorisatieprocedures als bepaald door dergelijke socialenetwerksites van derden. Mogelijk hebt u het recht om u af te melden voor het verzamelen en gebruiken van informatie voor advertentietargeting. Inwoners van de EU kunnen een dergelijke keuze uitoefenen op www.youronlinechoices.eu.

    

   Toepasbaarheid en wijzigingen van deze privacyverklaring

   Deze verklaring is alleen van toepassing op onze activiteiten, procedures en diensten. Onze website kan koppelingen naar andere website en internetdiensten bevatten die worden beheerd door andere bedrijven die niet onder controle of leiding van ons management vallen. Als u persoonlijke gegevens verstrekt aan of verzendt naar die websites of internetdiensten is het privacybeleid van die websites of internetdiensten van toepassing op uw persoonlijke gegevens. Wij raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig door te lezen.

   Wij kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen door deze pagina aan te passen. U moet van tijd tot tijd deze verklaring controleren om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen, want deze zijn bindend voor u. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2019.