Onze ecologische voetafdruk verkleinen

Meer doen met minder, zodat we de natuurlijke rijkdommen van de aarde kunnen beschermen


Het minimaliseren van onze impact op het milieu

We erkennen dat we om producten te kunnen vervaardigen en leveren naar markten wereldwijd, gebruik moeten maken van eindige natuurlijke bronnen. Ons doel is het reduceren van afval en gebruik te maken van duurzame technologieën en hernieuwbare energiebronnen om onze impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.

  • Energie
  • Water
  • Afval
  • Emissies