Hulpbronnen voor stomazorg | Hollister BE

Informatie over stomazorg

Informatie die u kan helpen voor en na de ingreep


Een stoma, en nu?

Elk jaar ondergaan duizenden mensen colo-, ileo- of urostoma-operaties. Lees meer over wat u kunt verwachten.

De verstrekte informatie is geen medisch advies en is niet bedoeld als vervanging voor het advies van uw eigen arts of andere zorgverlener. Als u een medische noodsituatie ervaart, schakel een arts in.

Lees voor gebruik goed de gebruiksaanwijzing voor informatie over het beoogde gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies.