One-Piece Pouching Systems | Hollister BE
  • Uw selecties:
  • StomazorgStomazorg
  •  > Eendelige opvangsystemenEendelige opvangsystemen

Moderma Flex ledigbaar zakje

Vlakke FlexWear huidplaat met kleefstrook, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter, Kijkluikje

Moderma Flex ledigbaar zakje

Vlakke FlexWear huidplaat met kleefstrook, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter

Moderma Flex ledigbaar zakje

Convexe FlexWear huidplaat met kleefstrook, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter, Kijkluikje

Moderma Flex ledigbaar zakje

Convexe FlexWear huidplaat met kleefstrook, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter

Moderma Flex ledigbaar zakje

Vlakke SoftFlex huidplaat, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter, Kijkluikje

Moderma Flex ledigbaar zakje

Vlakke SoftFlex huidplaat, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter

Moderma Flex ledigbaar zakje

Convexe SoftFlex huidplaat, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter

Moderma Flex ledigbaar zakje

Convexe SoftFlex huidplaat, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter, Kijkluikje

Moderma Flex gesloten zakje

Vlakke SoftFlex huidplaat, Geïntegreerde filter, Kijkluikje

Moderma Flex gesloten zakje

Vlakke SoftFlex huidplaat, Geïntegreerde filter

Moderma Flex gesloten zakje

Convexe SoftFlex huidplaat, Geïntegreerde filter, Kijkluikje

Moderma Flex gesloten zakje

Convexe SoftFlex huidplaat, Geïntegreerde filter