* | Hollister BE
  • Uw selecties:
  • StomazorgStomazorg
  •  > Eendelige opvangsystemenEendelige opvangsystemen
  •  > Ledigbare zakjesLedigbare zakjes

Moderma Flex ledigbaar zakje

Vlakke FlexWear huidplaat met kleefstrook, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter, Kijkluikje

Moderma Flex ledigbaar zakje

Vlakke FlexWear huidplaat met kleefstrook, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter

Moderma Flex ledigbaar zakje

Convexe FlexWear huidplaat met kleefstrook, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter, Kijkluikje

Moderma Flex ledigbaar zakje

Convexe FlexWear huidplaat met kleefstrook, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter

Moderma Flex ledigbaar zakje

Vlakke SoftFlex huidplaat, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter, Kijkluikje

Moderma Flex ledigbaar zakje

Vlakke SoftFlex huidplaat, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter

Moderma Flex ledigbaar zakje

Convexe SoftFlex huidplaat, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter

Moderma Flex ledigbaar zakje

Convexe SoftFlex huidplaat, Lock 'n Roll sluiting, Geïntegreerde filter, Kijkluikje

Moderma Flex ledigbaar zakje

Vlakke CeraPlus huidplaat met kleefstrook, Lock ‘n Roll sluiting, Geïntegreerde filter

Moderma Flex ledigbaar zakje

Convexe CeraPlus huidplaat met kleefstrook, Lock ‘n Roll sluiting, Geïntegreerde filter

Moderma Flex ledigbaar zakje

Soft convexe CeraPlus huidplaat met kleefstrook, Lock ‘n Roll sluiting, Geïntegreerde filter