Lering die getrokken is uit de klinische ADVOCATE-trial over peristomale huidcomplicaties

Ontdek de lessen die zijn geleerd uit de klinische ADVOCATE-trial, waaronder de relatie tussen peristomale huidcomplicaties en risicofactoren.


De ADVOCATE-trial vergelijkt de stomagerelateerde kosten en incidentie van peristomale huidcomplicaties (PSC's) voor een met ceramide verrijkte stomahuidplaat versus een controlehuidplaat.

De auteurs van de studie hebben ook een secundaire analyse van de gegevens uitgevoerd om meer te weten te komen over PSC's, met inbegrip van de kenmerken van personen met PSC's, geassocieerde risicofactoren, en gedeelde lessen die van toepassing zijn op de klinische praktijk. Lees dit artikel (in Engels) om de resultaten van de analyse te weten te komen.

Klik hier om de gebruiksaanwijzing(en) te vinden voor het (de) product(en) in deze case studie.