Lering die getrokken is uit de klinische ADVOCATE-trial over peristomale huidcomplicaties

Ontdek de lessen die zijn geleerd uit de klinische ADVOCATE-trial, waaronder de relatie tussen peristomale huidcomplicaties en risicofactoren.


De ADVOCATE-trial vergelijkt de stomagerelateerde kosten en incidentie van peristomale huidcomplicaties (PSC's) voor een met ceramide verrijkte stomahuidplaat versus een controlehuidplaat.

De auteurs van de studie hebben ook een secundaire analyse van de gegevens uitgevoerd om meer te weten te komen over PSC's, met inbegrip van de kenmerken van personen met PSC's, geassocieerde risicofactoren, en gedeelde lessen die van toepassing zijn op de klinische praktijk. Lees dit artikel (in Engels) om de resultaten van de analyse te weten te komen.

Klik hier om de gebruiksaanwijzing(en) te vinden voor het (de) product(en) in deze case studie.

Blijf op de hoogte — wees als eerste op de hoogte als nieuwe kennis over stoma- en continentiezorg beschikbaar is.

Door Hollister de gevraagde informatie hieronder te verstrekken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke* informatie en professionele** informatie voor dit doel om informatie te ontvangen over Hollister-producten, promoties en andere direct-marketingcampagnes.


Toestemming

We weten dat het beschermen van uw persoonlijke informatie belangrijk is en willen ervoor zorgen dat u controle heeft over hoe we de door u verstrekte gegevens gebruiken. Laat ons weten welk serviceniveau u van ons wilt ontvangen (vink alles aan wat van toepassing is):

Om een gepersonaliseerde ervaring van Hollister te ontvangen, waaronder mogelijk contact met een lokale Hollister-vertegenwoordiger op basis van mijn recente toegang tot en navigatie op de website, stem ik in met de verwerking van mijn persoonlijke* en professionele** informatie.

Om de mogelijkheid te hebben om deel te nemen aan Hollister-feedbackprogramma's, zoals enquêtes of product- of service-evaluaties, stem ik in met de verwerking van mijn persoonlijke* en professionele** informatie.

*Persoonlijke informatie: naam, telefoon, e-mailadres
**Professionele informatie: zakelijk e-mailadres, werktelefoon, naam faciliteit, postcode van faciliteit


Uw toestemming is optioneel en u hebt het recht om deze op elk moment in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft alleen toekomstig effect. Uw toestemming intrekken of wijzigingen aanbrengen in uw communicatievoorkeuren klik hier.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw wettelijke rechten vindt u in onze volledige Privacyverklaring.