De impact van huidcomplicaties

Zelfs kleine peristomale huidcomplicaties kunnen verschillende negatieve effecten hebben. Lees meer over de impact van deze problemen en wat u kunt doen om ze op te lossen of te voorkomen.

The Impact of Skin Complications

Ontdek welke invloed peristomale huidcomplicaties kunnen hebben op uw welzijn.

Hoewel peristomale huid in het begin doorgaans gezond is, blijft dit jammer genoeg niet altijd zo. Veel factoren beïnvloeden de huid en kunnen problemen veroorzaken. Deze problemen worden peristomale huidcomplicaties genoemd en ze kunnen op verschillende manieren een impact op uw leven hebben.

Peristomale complicaties kunnen licht, matig of ernstig zijn. In lichte gevallen is de huid nog intact, maar kan er roodheid, jeuk of ongemak zijn. In ernstige gevallen is de huid beschadigd en kunnen er vocht, zweren, pijn en bloedingen zijn. Zelfs kleine peristomale huidcomplicaties kunnen resulteren in het volgende:

Gevoeligheid en pijn

Een beschadigde peristomale huid zal hoogst waarschijnlijk pijnlijk aanvoelen. Huidletsel rond de stoma kan ook moeilijk te behandelen zijn omdat de huidbeschermer aangebracht moet worden op het geïrriteerde gebied.

Indien uw peristomale huidcomplicatie veroorzaakt wordt door lekkage kan roodheid evolueren naar wondjes met vocht- of bloedafscheiding. Dit is vaak zeer pijnlijk. Mensen met een ileostoma lopen hierop een verhoogd risico. Dit kan het op zijn beurt moeilijker maken om de huidbeschermer goed aan te laten passen, zodat er lekkage kan ontstaan. Door het slecht aanhechten of aanpassen van de huidbeschermer kan het nodig zijn om deze vaker te wisselen, wat het afschilferen van de huid in de hand werkt. Zo ontstaat een vicieuze cirkel die moeilijker te doorbreken wordt naarmate de complicatie ernstiger wordt.

Een vicieuze cirkel

De stomaoutput is agressief voor de huid. Dit kan het op zijn beurt moeilijker maken om de huidbeschermer goed aan te laten passen, zodat er lekkage kan ontstaan. Door het slecht aanhechten of aanpassen van de huidbeschermer kan het nodig zijn om deze vaker te wisselen, wat het afschilferen van de huid in de hand werkt. Zo ontstaat een vicieuze cirkel die moeilijker te doorbreken wordt naarmate de complicatie ernstiger wordt.

Negatieve impact op uw sociaal leven

Onderzoek suggereert dat zelfs lichte huidcomplicaties een negatieve impact kunnen hebben op uw gevoel van welzijn, in het bijzonder als het op uw sociaal leven aankomt. Peristomale huidcomplicaties kunnen een angst voor lekkage creëren en een gevoel dat uw levenskwaliteit in het gedrang komt. Ze kunnen er ook voor zorgen dat u zich isoleert of dat u stopt met het uitvoeren van activiteiten die u vroeger graag deed.

Toegenomen zorgkosten en langere ziekenhuisverblijven

Huidcomplicaties kunnen ook een invloed hebben op uw financiële situatie, afhankelijk van uw zorgverzekering en niet-verzekerde kosten. Onderzoeken tonen aan dat huidproblemen na een stomaoperatie meer zorgkosten veroorzaken. Peristomale complicaties worden ook in verband gebracht met langere ziekenhuisverblijven.

Een vier jaar durend onderzoek* van stomadragers met verschillende soorten stoma's keek naar de verzorgingskosten, tijd doorgebracht in het ziekenhuis en heropnames. In vergelijking met stomadragers zonder huidcomplicaties, werd het volgende vastgesteld voor stomadragers met peristomale huidcomplicaties:

  • Er was een mediaan verschil van €45.000 meer verzorgingskosten over een periode van 120 dagen
  • Aanvankelijk verbleven ze 54 procent langer in het ziekenhuis
  • Er was een hogere frequentie van heropname

 

Lagere levenskwaliteit

Gezondheidseconomen meten de levenskwaliteit door het ondervragen van stomadragers en ze te vragen hoe ze zich voelen over hun welzijn op een aantal belangrijke gebieden. De resultaten tonen aan dat stomadragers met een gezonde peristomale huid hun welzijn ongeveer hetzelfde beoordelen als iemand zonder een stoma, wat natuurlijk geweldig nieuws is.

Wanneer er echter peristomale huidproblemen aanwezig zijn, neemt de zelf gerapporteerde levenskwaliteit af en komen de resultaten overeen met andere ernstige gezondheidsproblemen, met name wanneer de peristomale huidcomplicaties erger worden. Dit bevestigt dat peristomale huidcomplicaties een significante impact op de levenskwaliteit hebben.

Het goede nieuws

Hoewel peristomale huidcomplicaties vaak voorkomen, zijn er stappen die u kunt nemen om uw huid gezond te houden. Naast een goede verzorgingsroutine van uw peristomale huid, kunt u producten selecteren die ceramide bevatten. Het blijkt dat ceramide een positieve impact heeft op de gezondheid van de peristomale huid.

Uw zorgteam kan u meer informatie geven over hoe u uw peristomale huid gezond houdt. Als u een peristomale huidcomplicatie krijgt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw stomaverpleegkundige.

*Taneja, C., Netsch, D., Rolstad, BZ., Inglese, G., Lamerato, L., Oster, G., Clinicial and Economic Burden of Peristomal Skin Complications in Patients with Recent Ostomies JWOCN 2017 COL. 44, No. 4 Pagina 350-357.