De 3 soorten stoma's

Lees hier meer over hoe je de drie meest voorkomende soorten stoma’s onderscheidt.

The 3 Types of Ostomies

Leer meer over de drie soorten stoma's.

Er bestaan verschillende soorten stoma's. De drie meest voorkomende soorten zijn de colostoma, ileostoma en urostoma. Elke stomaprocedure wordt om verschillende redenen uitgevoerd. Hoewel er veel gelijkenissen zijn tussen deze drie stoma's, zijn er ook belangrijke verschillen.

Colostoma

Een colostoma is een chirurgisch gecreëerde opening in het colon (de dikke darm) via de buik. Het doel ervan is de ontlasting een ziek of beschadigd deel van het colon te laten omzeilen. De output van een colostoma omvat vloeibare of vaste ontlasting (of iets tussenin), gas en geur.

Enkele extra weetjes:

  • Een colostoma kan op vrijwel elk punt van de dikke darm worden aangelegd
  • De locatie waar de colostoma wordt aangelegd is afhankelijk van de medische reden en wordt vaak gedefinieerd door het betrokken deel van het colon
  • Er zijn vier verschillende soorten colostoma’s; een colostoma kan tijdelijk of definitief zijn

Ileostoma

Een ileostoma is een chirurgisch gecreëerde opening in de dunne darm via de buik. Bij een ileostoma zijn een deel van de dunne en dikke darm (colon) verwijderd of omzeild. De output van een ileostoma na een operatie is doorgaans vloeibaar. Na verloop van tijd wordt de ontlasting echter dikker en meer pasta-achtig.

Enkele extra weetjes:

  • Een ileostoma wordt doorgaans onderaan rechts van de buik geplaatst
  • De spijsverteringsenzymen maken de output van uw stoma zeer corrosief. Daarom is het beschermen van de huid rond uw stoma, of peristomale huid, extreem belangrijk
  • Een ileostoma kan tijdelijk of definitief zijn

Urostoma

Een urostoma is een chirurgisch aangelegde opening om urine te draineren. Met een urostoma kan urine uit het lichaam vloeien nadat de blaas is verwijderd of omzeild. De output van een urostoma is urine en mogelijk wat slijm.

Enkele extra weetjes:

  • Een urostoma wordt doorgaans onderaan rechts van de buik geplaatst
  • Een Bricker is de meest voorkomende soort urostoma. De stoma wordt gevormd door een kort segment van de dunne darm (het ileum) te verwijderen en dit te gebruiken als buis voor urine om uit het lichaam te vloeien.
  • Een ander type urine-omleiding die minder vaak wordt uitgevoerd, is een colonblaas. Het principe is hetzelfde als bij de constructie van een Bricker, alleen wordt de urinebuis hier gevormd uit een deel van de dikke darm.
  • Een urostoma is een definitieve stoma

Wat u moet weten over uw stoma

De zorgprofessionals zullen u meer informatie geven over het soort stoma dat u krijgt/kreeg. U zal informatie krijgen over huidverzorging, gezond eten, lichaamsbeweging, reizen en andere belangrijk tips aangepast aan uw levensstijl.